Streaming

Ʌ: Tech

OBS

Danger zone

  • Změna “Visibility behavior” (Stop when not visible, Pause when not visible…) restartuje playlist. Nedělat za běhu.
  • Ve Studio Mode uprostřed přidání nového Quick Transition nespustí transition. Safe.

YouTube

Přerušení / navázání streamů

Pokud se během YouTube streamu přeruší streaming (“Stop Streaming” nebo i pravděpodobně výpadek sítě), na stream jde navázat.

Nově připojení diváci ovšem můžou zpětně seekovat jen do začátku současného streamu, a tak se to bude jevit i pár hodin po konci streamu - dokud YouTube nedokončí encoding, pak je celý stream vcelku a seamless.